Loading lapalingo.com

rtp 1,00-2,00%
min bet 1,00 €
max bet 1,00 €
Free games
Spela Demo

Villkor

Version från: 23 november 2016

§1 Inledning

 1. Rabbit Entertainment Ltd. (Rabbit Entertainment) är ett företag som registrerades den 21 augusti 2014 under Maltas lagstiftning som har registreringsnummer: C66436 och registrerad adress: Apartment 21, Charles Court (Suite 140), St. Luke’s Road Pieta PTA 1027, Malta. Rabbit Entertainment är verksamma under namnet www.lapalingo.com (därmed ska eventuella hänvisningar till Rabbit Entertainment eller www.lapalingo.com ses som en hänvisning till Rabbit Entertainment Ltd).
 2. Rabbit Entertainment licensieras och regleras av Maltas spelmyndigheter (MGA) www.mga.org.mt och innehar följande licenser:
  MGA/CL1/1041/2014 utfärdad den 22 april 2015
  MGA/CL1/1105/2015 utfärdad den 22 juni 2015
  The MGA är ett tillsynsorgan för fjärrspelslicenser på Malta.
 3. Spelsystemet som används tillhandahålls av United Remote Ltd. United Remote Ltd. licensieras och regleras av MGA. Licens: MGA/CL4/1041/2014.
 4. Edict-spelen tillhandahålls av Alliance Gaming Solutions Ltd. som är en partner till Rabbit Entertainment. Spelen regleras av Isle of Mans tillsynsutskott för spel.
 5. Net Entertainment-spelen tillhandahålls av MYEG B.V. som är en partner till Rabbit Entertainment. Spelen licensieras och regleras av myndigheterna i Curaçao.
 6. Detta avtal anger villkoren för avtalsförhållandet mellan Rabbit Entertainment och varje person som registrerar sig hos Rabbit Entertainment, även kallad spelaren. Varje spelare ska samtycka till dessa villkor när spelaren registrerar sig för ett konto hos Rabbit Entertainment och är bunden av dem genom hela avtalsförhållandet.
 7. Rabbit Entertainment behåller rätten att ändra dessa villkor, även reglerna, när som helst. Eventuella väsentliga ändringar av villkoren ska meddelas till spelarna innan den nya versionen av villkoren träder i kraft och spelarna måste samtycka till de uppdaterade villkoren. Om spelaren till följd av en eventuell ändring inte vill fortsätta använda tjänsterna från Rabbit Entertainment, kan spelaren ta ut sina tillgängliga medel och avsluta sitt konto.
 8. Avtalsförhållandet mellan den registrerade spelaren och Rabbit Entertainment regleras av dessa villkor och Maltas lagstiftning.
 9. Om det skulle uppstå en konflikt mellan den engelskspråkiga versionen av villkoren, spelreglerna eller någon annan text på webbplatsen och versioner på andra språk, ska de engelskspråkiga versionerna anses gälla.
 10. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor och spelreglerna för din egen skull och förvarar dem på en lättillgänglig plats.

§2 Kontoregler

 1. Spelare som ansöker om ett konto måste vara minst 18 år gamla, eller 21 år i Estland.
 2. Personer bosatta i USA eller Turkiet kan inte registrera sig som spelare hos Rabbit Entertainment.
 3. Spelare hos Rabbit Entertainment samtycker till att alltid följa dessa villkor och bekräftar att de:
  • inte agerar för en tredje part
  • inte använder medel som erhållits genom någon brottslig verksamhet eller aktivitet
  • inte använder bankkonton, betalkort eller kreditkort som de inte har rätt till
  • inte försöker få obehörig åtkomst till Rabbit Entertainments system eller ändra dess kod eller innehåll på något sätt
  • inte kommer att delta i eller organisera någon brottslig handling mot Rabbit Entertainment, dess partners eller dess spelare.
 4. Om spelaren inte följer en eller flera av reglerna i 2.1, 2.2 eller 2.3, kommer Rabbit Entertainment avsluta kontot och eventuellt konfiskera de tillgängliga medlen.
 5. Det är spelarens ansvar att bekräfta när spelaren öppnar ett konto och gör affärer med Rabbit Entertainment att spelaren inte bryter några lagar och är juridiskt myndig att spela i sin jurisdiktion.
 6. För att kunna öppna ett konto hos Rabbit Entertainment måste den blivande kunden korrekt fylla i registreringsformuläret på webbplatsen och läsa och samtycka till villkoren på Rabbit Entertainments webbplats.
 7. Spelaren måste lämna korrekt information under registreringsprocessen. Detta innebär namn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Spelaren samtycker också till att uppdatera dessa uppgifter i god tid om några av de angivna personuppgifterna skulle ändras.
 8. Spelaren begränsas till att endast öppna ett konto och eller att endast ha ett aktivt konto.
 9. Rabbit Entertainment kan efter eget gottfinnande och utan motivering vägra att öppna ett konto eller att avsluta ett befintligt konto. Däremot ska alla avtalsförpliktelser som redan gjorts infrias.
 10. Alla konton öppnas och omsätts i valutan euro.
 11. Rabbit Entertainment är inte en finansiell institution och inga räntor betalas på några medel, oavsett belopp, som hålls på spelarens konto.
 12. Det är spelarens ansvar att hålla reda på eventuella vinster och redovisa dessa för lämpliga myndigheter om spelaren är bosatt i en jurisdiktion där sådana vinster är skattepliktiga. I Malta betalas ingen skatt på spelvinster.
 13. Under registreringsprocessen väljer spelaren inloggnings-ID och lösenord. Spelaren kan ändra detta lösenord när som helst.
 14. Spelaren måste alltid hålla sitt inloggnings-ID och lösenord hemliga. Därför råder Rabbit Entertainment spelaren att inte skriva ner sitt inloggnings-ID och lösenord på ett sätt som enkelt kan hittas eller användas. Rabbit Entertainment råder också spelaren att inte lämna sin dator utan uppsikt när spelaren är inloggad för att undvika att någon annan person använder kontot utan medgivande. Rabbit Entertainment råder också spelaren att välja ett lösenord på minst 6 tecken bestående av, åtminstone, stora och små alfabetiska bokstäver, siffror och andra tecken (som Asdf12/3).
 15. Satsningar som görs under en spelares inloggnings-ID och lösenord anses ha gjorts av denna spelare och därmed som godkända och giltiga.
 16. Rabbit Entertainment förbjuder samarbeten mellan spelare och användning av enheter eller program som snedvrider de normala spelfunktionerna (som robotar).
 17. Rabbit Entertainment behåller rätten att när som helst granska och bekräfta spelarens identitet. Rabbit Entertainment ska när det anses nödvändigt begära att spelaren vidarebefordrar dokumentation som styrker spelarens identitet till företagets kontor. Exempel på sådan begärd dokumentation kan vara en kopia av ett foto-ID, ett pass, ett kontoutdrag, referenser, en elräkning, en fotokopia av ett kreditkort eller liknande.
 18. Spelarkonton kan inte säljas eller överlåtas till tredje part.
 19. If an account remains inactive for a period of 12 months or more, Rabbit Entertainment has the right to commence charging an administrative fee of Euro 5,00 per month from the date of inactivity. This administrative fee shall continue to be levied until the earlier of:
  • thirty (30) months from the commencement date of inactivity;
  • the customer closes his account, or;
  • the customer recommences activity on his account.
  If Rabbit Entertainment is unable to refund the funds to the player, we will transfer any outstanding balances to the care of the Authority.
 20. Om ett konto har spärrats/avslutats/stängts av eller om spelaren inte kan logga in på kontot av någon anledning, kan spelaren kontakta Rabbit Entertainment på [email protected] för att få tillbaka sina medel.
 21. Spelaren kan när som helst stänga sitt konton genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] Kontots återstående saldo blir då tillgängligt för uttag. Uttaget ska vara beroende av att spelarens identitet bekräftas och att spelaren tillhandahåller de dokument som krävs enligt dessa villkor.

§3 Insättningar, överföringar och uttag

 1. Insättningar kan göras till kontot med de betalningsmetoder som finns tillgängliga på Rabbit Entertainments webbplats. Namnet på kreditkortet eller banköverföringen måste vara identiskt med namnet på spelaren som tar emot medlen. Om detta inte är fallet kommer insättningen avvisas och medlen återbetalas. Eventuella avgifter som tas ut av banker/betalningsleverantörer betalas alltid från de återförda beloppet.
 2. De godkända betalningsmetoderna anges här: Betalningsleverantörer
 3. Vid insättningar med kreditkort kommer kreditkortsbeloppet debiteras omedelbart när transaktionen slutförs. Ditt konto kommer på samma sätt krediteras omedelbart när transaktionen slutförs. Vid banköverföringar (och andra metoder som kan läggas till i kassan) kommer ditt konto att krediteras så snart betalningen godkänts av banken eller betalningsleverantören.
 4. Vi föreslår att du skriver ut alla transaktionsuppgifter och förvarar dem tillgängligt för din egen skull.
 5. Det är olagligt att sätta in pengar på ditt spelkonto som erhållits på orättfärdiga sätt.
 6. Alla medel som sätts in måste användas för att göra satsningar. Uttag som begärs av medel som inte satsas kommer inte att beviljas.
 7. Ett kundgranskningsförfarande (KYC, Know-Your-Client) kan utföras för alla spelare som sätter in pengar. Alla transaktioner granskas för möjlig penningtvätt. Misstänksamma aktiviteter på ett konto kan leda till att spelaren rapporteras till relevanta myndigheter eller till frysning av medlen och kan även leda till att kontot avslutas och medlen konfiskeras.
 8. Rabbit Entertainments återbetalningspolicy är att inte erbjuda återbetalningar. Men ledningen kan utifrån egen bedömning besluta om en begäran om återbetalning av en insättning ska övervägas eller inte.
 9. Bonusar kan från tid till annan krediteras på spelares konton som en del av en försäljnings- eller marknadsföringskampanj. Mer information som bonussystemen publiceras på webbplatsen när de införs. Bonusar kan endast tas ut om bonusvillkoren uppfylls. All bonuses are valid for 30 (thirty) days.
 10. Det går inte att överföra medel från en spelares konto till en annan spelares konto.
 11. Spelaren kan när som helst logga in på sitt konto och se en kontoredogörelse som visar alla transaktioner som gjorts på kontot i form av insättningar, bonusar, vinster, satsningar, pågående satsningar och uttag. Om spelaren upptäcker något misstag ska spelaren omedelbart underrätta Rabbit Entertainment så att misstaget kan åtgärdas. Spelaren ska rapportera ett sådant misstag inom 90 dagar från det att misstaget först dök upp på redogörelsen på webbplatsen.
 12. Spelaren kan när som helst välja att ta ut alla eller vissa av medlen på kontot genom att välja någon av de många metoderna som gjorts tillgängliga av Rabbit Entertainment. There is a general limit on withdrawals of Euro 10,000 per customer and week (excluded progressive jackpot winnings). Det kan utifrån den valda valutan och den valda uttagsmetoden tillkomma transaktionsavgifter. Rabbit Entertainment tar inte ut några avgifter för uttag, men alla avgifter från banken eller betalningsleverantören betalas av spelaren. När alla tillgängliga medel har tagits ut har spelaren rätt att avsluta sitt konto om det önskas.
 13. Rabbit Entertainment gör sitt yttersta för att behandla alla uttag inom 3-5 arbetsdagar från det att uttagsbegäranden tas emot.
 14. Whenever possible withdrawals are always transferred to the same account used to deposit.
 15. The player acknowledges that Rabbit Entertainment may only entertain withdrawal requests once it is satisfied about the player’s identity.
 16. The player hereby also acknowledges that it is a legal requirement for Rabbit Entertainment to verify the identity of players requesting cumulative withdrawals of over €2300.

§4 Spelregler

 1. Satsningar får endast göras av registrerade spelare.
 2. Satsningar får endast göras via fjärrkommunikation, som med en mobiltelefon eller över Internet.
 3. En satsning får endast göras av spelare som har tillräckliga medel på sitt konto.
 4. Satsningen omfattas av den version av villkoren och spelreglerna som gäller vid den tidpunkt då satsningen godkänns.
 5. Satsningar ska anses som godkända så snart de tagits emot och bearbetats av våra servrar.
 6. Om det skulle uppstå ett fel i ett spel och pengar betalas ut felaktigt ska Rabbit Entertainment Ltd. ha rätt att i efterhand justera utbetalningar och spelarsaldon.
 7. Rabbit Entertainment behåller rätten att utan motivering begränsa eller neka satsningar som görs i spelen.
 8. Historik över vilka spel som spelats av spelaren finns tillgänglig antingen på webbplatsen eller från kundtjänst.
 9. Om Rabbit Entertainment beslutar att avsluta spelarens konto ska spel/satsningar som redan gjorts inte annulleras utan företaget ska uppfylla sina skyldigheter och betala eventuellt tillämpliga vinster såvida det inte finns misstankar om bedrägeri.
 10. Spel som startas och satsningar som gjorts kan inte ändras, återkallas eller annulleras av spelaren. Spelaren bekräftar att medel som förloras i spelen inte kan återbetalas.
 11. När spelaren spelar ett spel anses spelaren bekräfta att spelaren har läst och förstått villkoren och spelreglerna i dess helhet för de spel som erbjuds av Rabbit Entertainment och som anges på webbplatsen.
 12. Vinster betalas till spelarens konto när slutresultatet har bekräftats. Men Rabbit Entertainment behåller rätten att behålla vinster i förvar om det krävs kontroller av spelresultaten till följd av misstankar om att manipulation/orent spel kan ha påverkat spelresultatet. Om några oegentligheter bekräftas kommer Rabbit Entertainment ha rätt att ogiltigförklara berörda satsningar och eventuella vinster.
 13. Om Rabbit Entertainment får kännedom om att en spelare har gjort satsningar från olika konton som öppnats på oegentligt sätt, ska alla satsningar ogiltigförklaras. Rabbit Entertainment behåller rätten att vidta ytterligare åtgärder om det anses nödvändigt.
 14. Om satsningar utöver angivna gränser felaktigt godtas, ska det överskridande beloppet ignoreras. Det satsade beloppet kommer att justeras och skillnaden betalas tillbaka till spelaren.
 15. Kommunikationsfel kan förekomma. Om det uppstår ett avbrott i kommunikationen när spelaren har påbörjat en spelrunda kommer resultatet redan ha beräknats i våra system och när anslutningen återupprättas kommer saldot korrekt avspegla eventuella vinster eller förluster. Om ett spel inväntar en spelaråtgärd när avbrottet i kommunikationen uppstår, kommer spelet återupptas vid denna punkt när anslutningen återupprättas. Om ett avbrott i kommunikationen uppstår innan spelkommandon når våra servrar, kommer spelrundan inte att startas och satsningen kommer inte att debiteras från ditt konto.
 16. Vi behåller rätten att avsluta evenemang/spel och begränsa/neka satsningar på spel helt efter eget gottfinnande.
 17. Om Rabbit Entertainment av någon anledning felaktigt krediterar spelarens saldo är det spelarens ansvar att omedelbart underrätta Rabbit Entertainment om felet och återbetala Rabbit Entertainment det felaktiga saldot. Rabbit Entertainment behåller rätten att i efterhand justera vinster och spelarsaldon.

§5 Ansvarsfullt spelande

 1. Spelaren kan använda följande kontroller på sitt konto för att kunna spela på ett ansvarsfullt sätt:
  • En tidsgräns per spelsession
  • En gräns för hur mycket spelaren kan satsa inom en viss tidsperiod
  • En gräns för hur stora förluster spelaren får ha inom en viss tidsperiod (via insättningsgränser)
 2. Spelaren kan också låsa sitt konto på bestämd eller obestämd tid om spelaren inte vill göra fler satsningar.
 3. Om spelaren anger gränser och därefter begär att en angiven gräns tas bort eller minskas, ska det gå minst 7 dagar innan en sådan borttagning eller minskning av gränsen utförs. Om spelaren önskar en striktare gräns kommer detta utföras omedelbart.
 4. Det finns dessutom en funktion kallad en Verklighetskoll. Denna funktion stoppar spelaren i entimmesintervall, informerar om spelaktiviteterna och ger spelaren möjligheten att fortsätta eller sluta spela.
 5. Se vår sida om Ansvarsfullt spelande för mer information om vårt åtagande om ansvarsfullt spelande.

§6 Upphovsrätt

 1. Rabbit Entertainment och dess logotyp är registrerade varumärken som tillhör Rabbit Entertainment Ltd. All obehörig användning av Rabbit Entertainments varumärke och/eller logotyp kan leda till rättsliga åtgärder från Rabbit Entertainment.
 2. Allt innehåll på webbsidorna på www.lapalingo.com tillsammans med webbadresserna ägs av Rabbit Entertainment. All otillåten reproduktion eller användning av Rabbit Entertainments webbadresser eller innehåll kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

§7 Ansvar

 1. Rabbit Entertainment ska endast hållas skyldiga vid grov vårdslöshet eller avsiktliga handlingar som utförs av ledningen, de anställda eller agenter.
 2. Rabbit Entertainment ansvarar inte för tjänster, sidor eller innehåll på webbplatser som från tid till annan kan länkas från vår webbplats.
 3. Rabbit Entertainment ansvarar inte för följder av större händelser som strejker, terroristaktiviteter, politiska kriser, krig, överbelastningar av telekomnätverken eller naturkatastrofer som kan leda till att tillgången till tjänsterna via Internet eller telefon helt eller delvis försämras.
 4. Rabbit Entertainment ansvarar inte för följder som orsakas av felfunktion i enheter eller programvara, som styrs direkt eller av utomstående part, som kan leda till att tillgången till tjänsterna via Internet eller telefon helt eller delvis försämras.
 5. Vid misstag eller försummelse från Rabbit Entertainments sida gällande dessa villkor, ska den kompensation som finns tillgänglig för spelaren aldrig överstiga de belopp som finns tillgängliga på spelarens konto eller de satsade belopp som berörts av felet eller försummelsen.
 6. Om en eller flera bestämmelser i detta avtal skulle ogiltigförklaras av en domstol, ska återstående bestämmelser i dessa villkor förbli giltiga.
 7. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Rabbit Entertainment och spelaren och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal som meddelats av Rabbit Entertainment.
 8. Rabbit Entertainment ska inte på något sätt hållas skyldiga för spelares eller tredje parts skador som direkt eller indirekt uppstår till följd av ett misstag, ett feltryck eller en felfunktion i programvaran på Rabbit Entertainments webbplats och/eller webbplatser tillhörande våra partners.

§8 Klagomål

 1. Rabbit Entertainment ska sträva efter att ge spelaren en tillfredsställande upplevelse. Men det finns flera omständigheter där spelaren kan känna sig missnöjd med kvaliteten på våra produkter eller vår kundtjänst. Spelare kan göra ett klagomål genom att skriva ett e-postmeddelande till kundtjänst på [email protected]. Ditt klagomål kommer att vidarebefordras till ledningen och vi gör vårt bästa för att behandla det inom 48 timmar från mottagandet.
 2. Om du inte är nöjd med hur klagomålet lösts eller behandlats, kan du vända dig direkt till Maltas spelmyndigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]
 3. Det är viktigt att endast allvarliga klagomål vidarebefordras till myndigheterna.
Glömt lösenord? Ny här?

Logga in på Lapalingo